شرایط اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی (0)

 

شرکت پاک نهاد تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی شینا و آریا به منظور دسترسی آسان تمامی هموطنان عزیز به محصولات تولیدی و با هدف توسعه کمی و کیفی شبکه توزیع و فروش تعداد محدودی نمایندگی که حائز شرایط عمومی ذیل باشند را پذیرش می نماید.                                                                                                                                                                 

شرایط عمومی لازم جهت متقاضیان اخذ نمایندگی (حقوقی / حقیقی)   

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 

2- دارا بودن حداقل تحصیلات دانشگاهی (ترجیحاً مرتبط ) 

3- دارای سابقه فعالیت توزیع و پخش مویرگی و حسن اعتبار 

4- دارای ضامن معتبر و حسن گردش حساب جاری در بانک های کشور 

5- حداقل سن متقاضیان 25 سال و حداکثر 55 سال (حقیقی) 

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر، الکل و عدم سوء پیشینه کیفری (حقیقی)

 

 

 

شرایط  و تعهدات نمایندگان

 

1 -نماینده مکلف است درحوزه شهر مشخص شده به فعالیت بپردازد و پس از کسب رتبه های لازم  امکان افزایش اختیارات در سطح استان برای نماینده وجود دارد.  

2-نماینده بدون هماهنگی وکسب مجوز کتبی ،حق فروش وفعالیت درسایر شهرها و استانها را نداشته وچنانچه به موجب این موضوع ،ضرری متوجه شرکت یا نماینده دیگری گردد مکلف به جبران خسارت به تشخیص شرکت خواهد بود . 

3-سازمانها و فروشگاههای زنجیره ای طرف قرارداد با شرکت پاک نهاد مشمول اختیارات نمایندگی ها نخواهند بود. 

4-درصورتیکه درمدت قرارداد میزان خرید کمتراز مقدار مورد توافق باشد، شرکت پاک نهاد مجاز به اعطای  نمایندگی در محدوده فعالیت وی به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری خواهد بود . 

 5-هرگونه تغییرقیمت توسط شرکت پاک نهاد بصورت متمرکز صورت می پذیرد و نماینده مجاز به فروش کالا بالاتر از قیمت مصوب نخواهد بود ولی جهت افزایش فروش خویش تا سقف 8% تخفیف آزاد است . 

6-درصورتیکه به هردلیل چک ارائه شده توسط نمایندگی تامین نشود قرارداد نمایندگی  مذکور فسخ وخسارتهای احتمالی از محل تضمین اخذ خواهد شد . 

7-میزان سفارش نماینده نباید بیش از توان توزیعی وی باشد در اینصورت سفارش تعدیل و یا بصورت نقدی محاسبه خواهد شد . 

8-نماینده جهت افزایش سطح فروش می تواند (پس از اخذ تاییدیه شرکت) مبادرت به تبلیغ درحوزه نمایندگی خویش نماید . 

9-شخص حقیقی یا حقوقی مشخص شده علت اصلی دریافت نمایندگی بوده و او تحت هیچ عنوان حق انتقال یا واگذاری نمایندگی بطور کلی یا جزیی ،اصالتا یا وکالتا به غیر را ندارد. 

10-نمایندگی جهت رشد فعالیت ،می تواند اقدام به توسعه محل کار ،نیروی انسانی و تجهیزات وامکانات خویش نماید و شرکت هیچ مسئولیت و تعهدی نسبت به این موارد ندارد.