تعهدات پاک نهاد

تعهدات پاک نهاد (0)

تعهدات پاک نهاد و مزایای نمایندگی

1-کالاهای درخواستی ، حداکثر ظرف 3 روز کاری برای نماینده ارسال خواهد شد.

2-شرکت ازطریق سایت وسایرشیوه های تبلیغی به معرفی نمایندگیها می پردازد

3-امکان مرجوع کالاها درصورتیکه نمایندگی باعث تضییع نشده باشد ، وجود دارد.

4-عرضه کالاهای خاص با تخفیف ویژه درسطح کشور از طریق نمایندگیها صورت می پذیرد.

5-درصورت برگزاری نمایشگاه  فصلی  منطقه ای، امکان برپایی آن توسط  نمایندگی  باتایید شرکت وجوددارد.

6-نمایندگیها براساس میزان خرید وفعالیتشان رتبه بندی شده ودرتمدید قرارداد ازاولویت برخوردارخواهند شد.

7-شرکت پاک نهاد متعهد است درصورت کاهش تولید یک محصول ،تامین آن کالا را برای نمایندگی در اولویت قراردهد.

8-کالاهایی را که جهت تنظیم بازار در اختیار این شرکت قرار میگیرد با شرایط مشخص از طریق نمایندگیها قابل ارائه میباشد .

9-شرکت به صلاحدید خویش باتوجه به شرایط بازارنسبت به تغییر قیمتها آزاد بوده و با اطلاع رسانی درفاکتورها اعمال می نماید.

10-پاک نهاد کلیه محصولات خویش را دراختیار نمایندگی قرارداده ودرطول مدت توافق از تحویل به شخص دیگری درحوزه هماهنگ شده خودداری مینماید.