colgate مسواک

colgate مسواک

 

مزایا: دسته مسواک به راحتی در دست جای گرفته و مواد تشکیل‌دهنده آن بی‌ضرر می‌باشد. طول قسمت موئی آن در حدود ۳ سانتیمتر و عرض آن یک سانتیمتر می‌باشد. نوک موهای مسواک پخت است (نباید نوک تیز و ساینده باشد). تعداد کلاف‌های موئی و یا نایلونی آن در حدود ۲۰ تا ۴۰ کلاف برحسب کوچکی و یا بزرگی مسواک می‌باشد. تعداد رشته‌های نایلونی و یا موئی در هر کلاف در حدود ۲۰ تا ۴۰ رشته برحسب نرمی و زبری موهای مسواک می‌باشد که این تعداد رشته‌ها در مسواک‌های نرم بیشتر از مسواک‌های زبر است. موهای مسواک منظم و مرتب می‌باشد. معمولاً نمی‌توان بیش از ۳ الی ۴ ماه از یک مسواک استفاده نمود. چون موهای آن خمیده و نامنظم می‌شود یا رنگ موهای آن تغییر می‌کند که در این صورت مسواک را باید تعویض نمود.