اسکاچ میکس

مناسب شستشوی ظروف استیل وهمه ظرف های غیر حساس به خش جهت زدودن تمامی لکه های غذا و یک شستشوی با کیفیت

 

این اسکاچ های میکس که ترکیبی از اسکاچهای سیمی،تفلون شوی،حصیری و بالشتی هستند؛ بر روی ظروف خط و خش ایجاد نکرده و به آنها آسیب نمی رساند

البته  برای شستشوی ظروف تفلون و کریستال که حساسیت بیشتری دارند بهتر است از اسکاچ متناسب که نرمتر هستند استفاده شود