سلفون ناوک پلاست

سلفون ناوک، اصول مناسبی برای نگهداری و بسته بندی مواد غذایی تازه ساندویچ ها و مواد غذایی قطعه شده است و از رشد میکروب ها در مواد غذایی و تیره خوبی جلوگیری می کند تا مواد غذایی شما تازه بماند. تیغه برش دهنده به طور هوشمندانه ای تعبیه شده تا قسمتی از سلفون بیرون بماند و برای مصارف بعدی به راحتی جدا شود، ضخامت سلیفون ۱۰ میکرون میباشد و در کمتر از ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰متری در عرض ۳۰ سانتیمتر میباشد تعداد ۱۰ عدد در هر جعبه بسته بندی تعبیه شده است!

سلفون ناوک پلاست

اطلاعات محصول

سلفون ناوک، اصول مناسبی برای نگهداری و بسته بندی مواد غذایی تازه ساندویچ ها و مواد غذایی قطعه شده است و از رشد میکروب ها در مواد غذایی و تیره خوبی جلوگیری می کند تا مواد غذایی شما تازه بماند. تیغه برش دهنده به طور هوشمندانه ای تعبیه شده تا قسمتی از سلفون بیرون بماند و برای مصارف بعدی به راحتی جدا شود، ضخامت سلیفون ۱۰ میکرون میباشد و در کمتر از ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰متری در عرض ۳۰ سانتیمتر میباشد تعداد ۱۰ عدد در هر جعبه بسته بندی تعبیه شده است!

ناوک پلاست با ارایه راه حل های خلاق برای اشپزخانه، به دنبال ایجاد تاثیری مثبت بر جامعه امروز و فرداست.