گیره بند ماسک

خرید عمده بند گیره بند ماسک در وبسایت آرایشی و بهداشتی پاک نهاد با کمترین قیمت. با کمک این محصول دیگر بند ماسک به روی گوش نمیوفتد که باعث احساس راحتی در فرد میشود و به راحتی ماسک در صورت تنظیم میگردد.ل

همچنین با استفاده از این گیره بند، ماسک محکم تر در صورت وایمیستد و احتمال سرایت ویروس کرونا حداقل میگردد.