ژیلت سه تیغه ضد اصطکاک پیشرفته مارسلو

در سه تیغه(لبه) ضداصطکاک پیشرفته،برای اصلاح راحت و دقیق هر تار مو،دو تیغه اول،تیزترین تیغه های کمپانی مارسلو هستند برای کمک به کشیده شدن پوست هنگام اصلاح و آماده شدن مو برای یک اصلاح راحت و بی دردسر.

نوار ژلی مرطوب:

جلوگیری از قرنزی و تحریک پوست،با آزاد سازی ژل و ایجاد لیزی و کاهش اصطکاک و احساس راحتی در اصلاح.