اسکاچ محافظ ناخن

اسکاچ محافظ ناخن

 

این اسکاچ بدلیل در نظر گرفتن ظرافت پوست و ناخن بانوان به یکی از پرطرفدارترین اسکاچ ها در دنیا تبدیل شده است.

اسکاچ محافظ ناخن به دلیل داشتن یک رویه ابر و یک  رویه پد ظرفشویی(اسکاچ)؛می توان برای کاربرد نرم و سخت از این اسکاچ استفاده نمود که البته غالبا" از روی پد ظرفشویی(اسکاچ) آن استفاده می شود.

شیاره کناره ابر از ناخن های بلند محافظت کرده و باعث انعطاف بیشتر پد ظرفشویی(اسکاچ) می شود.

ابر به کار رفته در ابر پد ظرفشویی(اسکاچ)محافظ ناخن دارای تراکم حداکثری بوده که دوام محصول بسیار موثر می باشد،چسب به کار رفته در این پد ظرفشویی(اسکاچ) از نوع چسب های گیاهی است که برای انسان مضر نمی باشد و به راحتی ابر از پد ظرفشویی(اسکاچ)جدا نمی شود.

اسکاچ محافظ ناخن