اسکاج سیمی

اسکاج سیمی

 

مناسب شستشوی ظروف استیل وهمه ظرف های غیر حساس به خش جهت زدودن تمامی لکه های غذا و یک شستشوی با کیفیت

این اسکاچ بر روی ظروف خط و خش ایجاد نکرده و به آنها آسیب نمی رساند. البته بهتر است برای شستشوی ظروف تلفون و کریستال که حساسیت بیشتری احتیاط کنید.

 

اسکاج سیمی