اسکاچ

اسکاچ

اسکاچ‌ های آشپزخانه از جمله وسایلی هستند که شما می می‌توانید بیشترین جرم را روی آن‌ها پیدا کنید. در واقع این وسیله وسیله‌ها که برای شست شست‌وشوی ظروف مورد استفاد قرار می می‌گیرند، 150 برابر دیگر لوازم آشپزخانه به مکانی برای رشد و پرورش باکتری باکتری‌ها تبدیل می شوند.

صفحه1 از2